Currently browsing

Page 3

TYLKO-AKCEPTACJA

Tylko akceptacja

… Do życia nie wystarczy wziąć tylko to, co sami określamy jako swój grzech. W takim wypadku nigdy byśmy nie grzeszyli i …

ŻYWA-WIARA

Żywa wiara

… Prawdziwy wierny jest świadomy, że współludzie to świadkowie Boga, którzy są na świecie z powodu jego akceptacji i wiary. Dlatego nikogo …

POPRAWNOŚĆ-NIE-JEST-SERDECZNA

Poprawność nie jest serdeczna

…, ale serdeczność jest poprawna w akceptacji wszystkich różnic. Człowiek chwyta równowagę we wszystkim, co go otacza, ale wszystko, w co się …

NIESKOŃCZONA-SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nieskończona sprawiedliwość

Człowiek sam z siebie nic nie odczuwa. Dlaczego sąd ostateczny jest sądem trudnym? Dlatego, że każdy człowiek sam osądza życie w sobie. …

BUDZENIE-ŚWIADOMOŚCI

Budzenie świadomości

Świadomość podstawowej wiedzy jest w stanie uśpienia i tak naprawdę żyjesz snami, a ze snu budzisz się według zasady twojego świata marzeń. …

DAJĘ-WAM-POKÓJ

„Daję wam pokój“

… „Nie pokój, jaki daje ten świat, Lecz pokój między wami – pokój waszych dusz w duchu”. Wielką rzeczą jest, gdy w …

OSTATNIA-DROGA

Ostatnia droga

… Wtedy pojawi się Duch Prawdy, ale nie jako człowiek, jako słowo na drodze człowieka, które się rodziło aż do teraz, do …