Każdy własny świat jest światem marzeń – może być piękny, ale nigdy rzeczywisty

KAŻDY-WŁASNY-ŚWIAT-JEST-ŚWIATEM-MARZEŃ-MOŻE-BYĆ-PIĘKNY-ALE-NIGDY-RZECZYWISTY
KAŻDY WŁASNY ŚWIAT JEST ŚWIATEM MARZEŃ – MOŻE BYĆ PIĘKNY, ALE NIGDY RZECZYWISTY

Wszystkie nasze uczucia są oszustwami lub niedokładnościami, które nas prześladują, a im bardziej coś odczuwamy, tym bardziej to nas prześladuje – albowiem to jest tylko siła aktywnej ponętności, która działa w nas z powodu niedokładności danych lub niewiadomej.

Człowiek nigdy nie może sam z sobą rozwiązać siły niewiadomej. Ktoś ucieka od własnej niedoskonałości, kto inny od doskonałości, a obaj są w samym sobie tym samym.


Twoje uczucia to elipsy, które rysują elipsy i nigdy nie zakreślają kręgu,
tylko twoje pozwolenia w niewiedzy otwierają krąg dokładności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *