Samoświadomość jest światem tego, co osobiste – świadomość jest światem tego, co rzeczywiste

Samoświadomość ze wszystkim, co rzeczywiste przybywa przed twoją twarz i przekształca się w świadomość – wszystkim, co osobiste przykrywasz własne otchłanie nieświadomości samoświadomością.

“Służ swojej samoświadomości, a cały świat będziesz miał pod swoimi nogami.” Wraz z tymi słowami na pokuszenie wodzono Syna, któremu obiecano fałszywy świat wszystkiego w świecie niczego.

Ale Syn odpowiedział: “Jestem niczym przed Tobą, który wszystko obiecujesz, ale ja wierzę Panu, który jest nikim przed wszystkimi i nic nie obiecuje. Ja kocham Ojca, który jest niczym w lustrze tego, co własne i bez obietnic w lustrze tego, co moje.” i poszedł w nic, żeby uwarunkować świat swojego Ojca, Pana wszystkiego.

Ten, kto jest kimś, wszystko przed sobą składa w nic, choć obiecuje wszystko. Tylko to, co jest niczym przed wszystkim, rodzi wszystko w sercu tego, który jest nikim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *