Generalny odwrót

Celem życia nie jest walka o przetrwanie, lecz zdobycie siły rozwiązania przy pomocy uświadomienia i wiary

Generalny-odwrót
GENERALNY ODWRÓT

Ó

Ó

Człowiek ma dwa ciała. Pierwsze – ciało fizyczne i drugie – ciało energetyczne czy też duszę.

Gdy umrze pierwsze ciało, człowiek przechodzi tylko w drugi stan energetyczny – do drugiego ciała. Gdy umrze drugie ciało, umrze dusza człowieka, która jest wieczna. Drugie ciało – energetyczne – umrze, jeśli człowiek nie da mu pierwszeństwa przed pierwszym – ciałem fizycznym, podporządkuje je zamiast samemu się mu podporządkować.

Człowiek w ostatecznym rozrachunku ma tylko dwie możliwości. Gdy zrzeknie się pierwszego ciała, jego drugie ciało automatycznie ożyje. Jeśli nie pozwoli żyć drugiemu ciału, pierwsze ciało przepadnie z powodu nienarodzonego drugiego ciała.

Przychodzi dzień, kiedy pola energetyczne odwrócą się, dojdzie do zmiany położenia pierwszego i drugiego ciała. Ciało fizyczne nadal jest pierwotne, a ciało energetyczne wtórne – niczym grawitacja pierwszego ciała. Poprzez zmianę położenia pole energetyczne stanie się statyczne, dlatego człowiecze ciało fizyczne będzie następstwem jego wnętrza, odzwierciedleniem jego życia. To, co teraz nosimy jako ciało fizyczne, stanie się wtórne i przejdzie do grawitacji.

Wszystko zależy od tego, czy zachowałeś swoje drugie ciało, swoją duszę, żeby mogła przeżyć i żyć. W tym przypadku w imię swojego pola energetycznego uwolnisz się z ciała. Staniesz się wolny i wieczny. Jeśli to pole umrze, zniszczysz się czy byłeś, czy nie mądry i piękny i miałeś cały świat u stóp. Zniszczysz się nieskończenie i wiecznie.

Człowiecze pole energetyczne może zmienić piękna muzyka, mądra myśl lub dobry zamiar, a z powodu głupoty jego pole grymasi, robi z niego głupka.

Wraz z każdą myślą, którą możesz zaakceptować, przenosisz część siebie do podświadomości i stopniowo opuszczasz samego siebie. Tak rośnie struktura ciała energetycznego, oczyszcza się i staje się coraz silniejsza. Swój ciężar przenosisz z zawartości swojego zniewolenia do zawartości swojej wolności. Przenosisz punkt ciężkości na to ciało, które jest wieczne i w ten sposób je uszlachetniasz. To tak samo jak gdybyś się jednocześnie zapładniał i rodził.

Uczucia także funkcjonują według zasad pól energetycznych, a nie według dróg ciała fizycznego. Według zasady tych niewidzialnych pól, gdy kogoś pokochasz, dzieje się tak z powodu jego niewidzialnych pól. Gdy dotkniesz swojego bliźniego, poczujesz go inaczej niż pozostałych ludzi, właśnie z powodu pola, które budzi w tobie. Przy nim odczuwasz spokój i ciepło. Gdy dotkniesz osoby egoistycznej, ogarnie ciebie chłód, gdyż ona niszczy twoje pola.

Dlatego nie martw się o swoje ciało, gdyż z niego wstanie drugie ciało. Gdyby człowiek całkiem się pozbył strachu o swoje życie, uwolniłby się ze swojego ciała, a z niego wyszłoby drugie ciało, czy też rzeczywisty Człowiek. Ciało fizyczne siedziałoby tu, a człowiek stałby tam i patrzył na nie. Taki stan przeżywają osoby w stanie śmierci klinicznej.

Do przeniesienia do ciała energetycznego dochodzi podczas śmierci ciała fizycznego. Jest to przeniesienie osobiste. Teraz zajmiemy się generalnym, ogólnym przeniesieniem, które przeżyjemy wszyscy jednocześnie na żywym ciele. Jest to generalny odwrót. To tak jak gdyby formę ponad powierzchnią odwrócimy na głowę, a odblask na powierzchni na nogi.

W odwrocie generalnym ciało energetyczne, które przedtem było na dole, odwraca się do góry, a ciało fizyczne odwraca się na dół, a zawartość zostaje przeniesiona z ciała dolnego do górnego.

Istnieją tylko dwie możliwości, albo przenosisz ciało energetyczne do swoje rzeczywistości i opuszczasz strach o siebie, lub negujesz swoje wieczne istnienie i w odwrotnym kierunku zmieniasz się w nicość.

Im więcej zawartości przeniesiesz do swojego ciała energetycznego, tym bardziej możesz opuścisz ciało fizyczne i tak oto zmniejszasz strach o swoje przetrwanie. Gdybyś przeniósł całą zawartość, znikłby zupełnie strach o życie. Wszyscy boją się o siebie i swoje przetrwanie, ale celem życia nie jest walka o przetrwanie, lecz zdobycie siły rozwiązania przy pomocy uświadomienia i wiary.

Przeniesienia z ciała fizycznego do energetycznego dokonujemy codziennie poprzez wszystkie czynności. Skurcz, który przeżywamy jako tremę, i inne lęki oznaczają ciężar ciała fizycznego, które nam pokazuje jako trudno opuszczamy samego siebie, jak trudno dokonujemy tego przeniesienia. Przeniesienie ma miejsce zawsze, gdy robimy coś z miłością i poprzez pierwszy krok uruchamiamy reakcję łańcuchową.

Człowiek z niewielką ilością przeniesienia jest bardzo twardy i trudno mu wypuścić samego siebie. Dlatego do przeniesienia potrzeba więcej czasu, ale to nie znaczy, że to się nie powiedzie.

Człowiek z wystarczającą ilością przeniesienia nie ma problemu z sobą. Pierwotnie żyje z innego ciała, dlatego jest prowadzony zasadą ducha lub zasadą czasu. Z powodu jego prostoty życie mówi przez niego. Jeśli gra na jakimś instrumencie, muzyka jest doskonała, gdyż nie gra instrumentem muzycznym, lecz duszą, a przez nią życiem.

Człowiek, który innych podporządkowuje sobie i odwraca ich, nie jest gotowy na odwrócenie siebie. Taki człowiek przeżyje tylko ciemność. Gdy przyjdzie dzień przełomu, zostanie cały odwrócony na dół.

Dlatego czas jest bezcenny. Dopóki człowiek przenosi zawartość tak jak chce, może kompletować swoje pole energetyczne. Gdy zasada obróci się, nie będzie mógł nic zmienić. Dlatego mądrze jest postarać się, żeby w przełomowej chwili nie mieć wad. Zanim udoskonalisz swoją zawartość, powinieneś wiele przecierpieć. Wtedy czas wyprzedzi człowieka. Ten, komu czegoś będzie brakować, poczuje się tak, jak gdyby ktoś go pobił, bez poczucia rzeczywistości i całkowicie zmieszany. Minie dużo czasu zanim się jego spojrzenie rozjaśni, zanim się dokończy.

Miarodajna przestrzeń jest odwrócona do góry, a my ją przenosimy w czasie w dół i obracamy jak koło młyńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *