Fluid – Kurier Pański wśród ludzi

Wszystko, co jest zrodzone z fluidu, jest dobre, to, co go zabija, jest złe

Fluid-Kurier-Pański-wśród-ludzi
FLUID – KURIER PAŃSKI WŚRÓD LUDZI

Jeśli u dwojga ludzi jedno budzi twarz drugiego, znajdują się oni we fluidzie. Twoja przebudzona twarz jest każdego dnia inna, jednego dnia jesteś szczęśliwy jak ptak, drugiego dnia pełen namiętności, trzeciego zaabsorbowany zabawą jak dziecko… Jeśli dwie osoby będą się wobec siebie zachowywały jak niewyszkolone dzieci, które wszystko sobie wybaczają, fluid życia pozostanie między nimi.

Troszcz się o fluid i w relacjach nie bądź ciężki, lecz odważny. Jeśliby ze współczłowiekiem żyć tylko technicznie, wszystko byłoby martwe i nieznośne. Przestraszyłbyś się każdego dotknięcia współczłowieka, który nie jest we fluidzie. Dlatego odrzuć samowolę i w całości oddaj się życiu.

Tam gdzie został zabity fluid, powstaje niewidzialna skała, którą człowiek sam zbudował. Począwszy od tego miejsca, wszystko staje się czymś na podobieństwo pantomimy, ponieważ pomiędzy dwiema osobami nie ma już punktów stycznych i właściwie nie żyją one razem.

Mało jest tych, którzy zdołali nie dopuścić do tego, by inni zabili ich fluid. Dlatego chroń swój fluid i zwracaj się do Pana.

Odwieczna tajemnica fluidu polega na tym, że nigdy nie zobaczysz ani nie poczujesz własnego fluidu. Widzisz i czujesz tylko fluidy innych ludzi.

Jezus zawisł na krzyżu z braku fluidu. Zejdziesz z krzyża, jeśli fluid będzie dostatecznie silny żeby się oddać zabawie tak jak dzieci. On sam miał maksymalnie silny fluid, za pomocą którego mógł ożywiać martwych. Dziś już nikt i nic nie darowuje fluidów innym ludziom. Ludzie jeszcze tylko piszą wzory na zabijanie fluidów, nigdy nie pisali wzorów na ożywianie.

Nie oceniaj życia według kryteriów tego świata, lecz według fluidu. Bądź wdzięczny Panu za wszystko, co ci dano, i chroń fluid.

Znajdujemy się już głęboko w sądnym dniu, ponieważ fluid jest silniejszy niż ten świat. Nadchodzą coraz większe, nieznośne klęski.  Życie zawsze urzeczywistnia się tam, dokąd prowadzą drogi, a we współczesnym świecie to jest śmierć. W każdym społeczeństwie istnieją tysiące żyć i tysiące fluidów. Współczesny człowiek roztrwonił najcenniejszy świat – świat fluidów – świat, dla którego został zrodzony.

W rozwiniętym świecie szanse na klęskę wynoszą dziewięćdziesiąt procent, ponieważ ludzie w zamian za własne bezpieczeństwo zaprzysięgli się panu śmierci. Z powodu swojego fizycznego bezpieczeństwa zataili wszystko, co ważne dla człowieka. Zdradzili człowieczeństwo, Boga, a poprzez to sprzedali duszę – nosicielkę fluidu.

Z największą łatwością prostytuują duchowe wartości – fluid, który odgrywa rolę głośnika Pana, a nieskończenie cenią przemijającą cielesność.  Dawniej ludzie wiedzieli, jak zachować fluid, niewidzialne bogactwo nieskończenie cenniejsze niż czyste złoto.  Takim sposobem ubogie narody zachowały fluid.

Każdy pojedynczy człowiek ma obowiązek rozwijać fluid, żeby na końcu móc się oddzielić i odejść do życia wiecznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *