Nosiciel nieskończoności

Twoja podświadomość jest twoim charakterem, który cię zobowiązuje – twoja dusza jest świadomością, która analizuje i rozgrzesza cię

Nosiciel-nieskończoności
NOSICIEL NIESKOŃCZONOŚCI

Twoja podświadomość jest nieświadomym nosicielem nieskończoności. Nie ma ani oczu, ani serca, ani rozumu. Ona jest duchem, który snuje się, gdzie chce i jak chce. Ty nie jesteś jej Panem.

Podświadomość nie wyczuwa twojej duszy ale twoja dusza czuje podświadomość. Jeśli dusza jest oddana, w podświadomości powoli rodzą się odczucia, rozum i otwiera spojrzenie. Egoistyczna dusza swoją świadomością wznosi się ponad nieskończoność, którą nosi w sobie. Swoimi prawidłami karmi podświadomość, aż prawidła nie przerosną wszystkiego i nie odbiorą duszy rozumu, oczu i serca.

Twoja podświadomość jest twoim charakterem, który cię zobowiązuje – twoja dusza jest świadomością, która cię analizuje i rozgrzesza. Jeśli podświadomość zdominuje duszę, odbierze jej świadomość, skrępuje ją swoimi cechami szczególnymi, które działają na ślepo w iluzji prawideł. Jeżeli świadomość zdominuje podświadomość, wówczas twoja podświadomość otrzyma oczy, rozum i serce od duszy, a cechy szczególne będą funkcjonować w rzeczywistości właściwej dla duszy.

W ten sposób podświadomość oddanej duszy staje się świadoma, a z drugiej strony świadomość egoistycznej duszy zostaje przykryta duchem podświadomości, ale już nie jako nosiciel nieskończoności życia i rozgrzeszenie lecz jako ograniczony krąg prawideł krępujących duszę.

Dopóki świadomość i podświadomość znajdują się we wspólnym kręgu odbłysku nieskończoności, człowiek świadomości i człowiek podświadomości zależą jedynie jeden od drugiego i dotąd krąg świadomości zamyka krąg wokół środka i środek podświadomości otwiera krąg, ale tylko połową obszaru odbłysku, ponieważ nie może w całości objąć swoim kręgiem nieskończoności.

Kiedy linia pionowa otwiera krąg poziomy, podświadomość i świadomość zaczynają się oddzielać jedna od drugiej. W połowie oddzielenia pionu od poziomu tj. pod kątem 45°, podświadomość oddziela się od świadomości i każda z nich wchodzi w swój własny krąg – krąg ostatecznego połączenia lub nieskończonego rozdzielenia własnego miejsca.

Gaśnie linia pionowa własnej teraźniejszości. Kto akceptuje swoje gaśnięcie, ten rodzi życie, ponieważ dopuszcza linię pionową współczłowieka w sobie. Wszystko co pozostaje w związku z własną linią pionową, gasi jedyną rzeczywistość – linię pionową podarowanego miejsca.

Nieskończoność nie ma środka. Twoja podświadomość jest środkiem kręgu i w nim dojrzewają dusze w swoim pojmowaniu ostateczności i w akceptacji miejsca, którego nie ma, uwalnia podświadomość z odbłysku nieskończoności.

Nie jesteś, ani nigdy nie byłeś nieskończonością – jesteś tylko jej nosicielem. Dlatego pod żadnym względem nie masz władzy nad nią, ale postaraj się zaakceptować swoją ostateczność, żeby swojej duszy nie odebrać podarowanej nieskończoności oczu, serca, rozumu.

Z całego serca szanuj to, co zostało ci dane i zdradź swojej nieskończoności, którą nosisz w sobie, ponieważ w ten sposób zdradzisz swoje oczy, swoje serce, swój rozum.

Weź swój krzyż na swoje barki, tak jak wziął go On – Boży Syn. Nosił go z całego serca, mówił oczyma duszy aż do ostatniego dnia i rozumem oddanej duszy zaakceptował śmierć – rozgrzeszenie dla ciebie.

Walczył z całych sił swojej duszy przeciw wszystkiemu co pierwotne w nim, ponieważ pokusa świadomości bycia Bożym Synem była wielka. Ale nie uległ jej – nie wzniósł się z tego powodu ponad nieskończoność otrzymanego daru i niczym jej nie zdradził. Tym sposobem zachował dla swojej duszy serce, rozum, oczy. Jednak do dnia rozgrzeszenia pozostawał ślepy, nieświadomy i martwy bez serca, ponieważ ty jesteś Jego sercem i w twoim sercu jest Jego świadomość, a u twojej świadomości Jego oczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *