PRAWDA – Sens / bezsens

Absolutnym i największym bezsensem jest człowiek sam dla siebie

prawda-sens-bezsens
PRAWDA – Sens / bezsens

Prawda staje się sensowna w momencie, gdy służy innemu człowiekowi lub obojętnie komu w obojętnie jaki sposób. Inaczej jest tylko iluzją. Każda prawda, z którą człowiek się identyfikuje i w ten sposób bierze za swoją, w chwili tej staje się iluzją. Z powodu tej zasady ludzie pod wpływem religii często popadają w fanatyzm. Gdy tylko człowiek identyfikuje się z jakąkolwiek prawdą lub weźmie ją za swoją własną, zmienia się ona w fanatyzm.

Masowe zjawisko terroryzmu w tych czasach jest następstwem tego faktu. Jakaś prawda religijna, która jest także żywą lub obiektywną prawdą jakiejś społeczności, zamieniła się w prawdę subiektywną, ponieważ ktoś ją uznał, i tak z niej powstaje coraz bardziej masowy terroryzm. Wtedy gdy nie ma dialogu, każda najświętsza prawda staje się iluzją, a przez to bezsensem.

W rzeczywistości, my ludzie, możemy tylko służyć sobie nawzajem. Dopóki tylko jesteśmy podporządkowani jeden drugiemu, dopóty prawda może żyć pomiędzy nami jako szacunek, współczucie, humanitarność, przyjaźń i miłość.

Poważne problemy dzisiejszego pokolenia to próżność czy też egoizm. To miłość, której ludzie pragną tylko dla siebie samych. Przez to, że ludzie próbują być życzliwi tylko dla siebie, z każdym dniem stają się coraz bardziej iluzorycznymi ludźmi. W kontekście prawdy jest to bardzo niebezpieczne, gdyż tylko jeden krok decyduje o tym, czy pozostać w prawdzie czy właśnie popaść w fanatyzm.

Na tym polega jedyny problem religii. Z różnych religii pochodzą różne prawdy życiowe, które są żywe w środowisku, w którym powstały, gdyż ludzie tam żyjący je podzielają. Problematyczne stają się wtedy, gdy ludzie zaczną je przywłaszczać i jako absolutne zabierać dla siebie. Tak przetworzona prawda człowieka prowadzi do sekt i fanatyzmu, bez względu na fakt, że w innym środowisku ona nadal funkcjonuje bez zarzutu.

Tak więc człowiek nie powinien szukać własnej prawdy, wewnątrz której miałby znaleźć swój sens, lecz nadać sens pierwszemu bliźniemu, który znajdzie się na jego drodze. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, nie może nigdzie znaleźć sensu. Tylko fakt, że jest gotowy być czyimś sensem, może sprawić, że będzie wolny.

Nikt nie może być sensem dla samego siebie. Ale to jest właśnie poważny problem współczesnego świata, w którym wiele się oferuje dla własnego sensu. Gdy ludzie poczują się pewnie w samowystarczalności lub we własnej rzeczywistości, zaczynają znikać z rzeczywistego świata, a między nimi nastaje ciemność. Każdy z nich znajdzie iluzoryczny sens w którejś ze swoich iluzji.

Czym jest terroryzm? Gdy wśród ludzi iluzja przeważa nad rzeczywistością, jednym z następstw może być fanatyzm. Dlatego wartość ludzkiego życia staje się równa zeru. Cały dzisiejszy terroryzm, będący najbardziej bezsensowną przyczyną utraty życia, jest rezultatem iluzorycznych systemów współczesnego człowieka. Największą okropnością jest to, że ta zaraza ludzkiego absurdu stała się zupełnie normalnym stanem naszego istnienia.

Iluzja zawsze oznacza nieodpowiedzialność jednostki za swoje czyny. Ludzie żyjący w iluzji nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedziane słowa i czyny. Swoje czyny uzasadniają tysiącami powodów, a swojej odpowiedzialności za nie całkowicie się zrzekają.

Jeden tylko przyjaciel znaczy dużo, dużo więcej niż cała iluzja tego świata. Dla równowagi wystarczy mieć chociaż jednego przyjaciela. Jest to dążenie do obecności bliskiego. To ponad wszystko daje życiu bezpieczeństwo i rzeczywistość. Każdy, kto jest tego świadom, z każdą istniejącą iluzją może się czuć tylko źle. Ponieważ iluzja z każdego żywego człowieka czyni tylko martwy obraz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *