Istnieje tylko jedna wiara

istnieje-tylko-jedna-wiara
ISTNIEJE TYLKO JEDNA WIARA

Przekonania to cechy stworzone automatycznie poprzez wiele form życia i czasu.

Trzeba zrozumieć, że człowiek jest odbiciem milionów lat istnienia. Jesteśmy istotami odwiecznymi i nosimy znamiona czasów, które połączyły się w każdej jednostce ludzkiej [indywiduum].

Jeśli Istota jest nieskończona, każdy człowiek jest urodzony z nieskończonego żywota Istoty i tak właśnie jest odzwierciedleniem nieskończonej niezwykłości [niepowtarzalności]. Tak więc oryginalność, a zatem też wartość każdego człowieka jest nieskończona. Także wszystkie ludzkie przekonania są godne szacunku.

Każdy człowiek jest na swój sposób wierzący, ponieważ bez wiary człowiek jest stracony. Jeden jest przekonany, że jego praca jest pewna, a inny wierzy w siłę jakiejś opcji politycznej itd.

Człowieka najgłębiej prowadzi wiara w wieczną niewiadomą, która nazywa się Życie. Na podstawie przekonania o całkowitej przewidywalności i automatyzmie życia człowiek może uznać swoje problemy jako nieznane, a to nieznane uznać za jedyne. Jest to tajemnica maksymalnej siły człowieka.

Istnieje tylko jedna ważna wiara – wiara w Życie – ufanie rzeczywistości wokół siebie, ponieważ jest ona także samym Stwórcą. Różne są tylko rytuały i sposoby szanowania tego życia, a nazywamy je religiami. Wszystkie religie uczą dogmatu Żywego życia, którym jest wzajemne zrozumienie, przyjaźń i miłość – to, co jest istotą życia między nami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *