Currently browsing

Marzec 10, 2018

Gdy człowiek zrozumie

…, że los innych jest jego losem, staje się silniejszy i zaczyna brać na siebie słabości innych. …