Currently browsing

Czerwiec 2, 2017

UZNANIE

Uznanie

… Ten, kto obawia się, że gdy odkryje swoje najbardziej intymne przeżycia, zostanie sam powinien być świadom tego, że jest z nim …