Currently browsing

Maj 1, 2017

Rozgrzeszenie czasu i przestrzeni

… Ludzie którzy darują innym ludziom swój wewnętrzny pokój, tworzą między sobą fluid życia i rozgrzeszenie czasu, i przestrzeni. Nadejdzie dzień, kiedy …