Currently browsing

Marzec 23, 2017

Droga-do-wolności

Droga do wolności

Człowiek może odejść ku wolności tylko wtedy, gdy pozwoli, żeby wszystko było poza narzuconymi przez niego kryteriami W konflikcie z otoczeniem tylko …