Currently browsing

styczeń 27, 2017

Ulica

Ulica

Dopiero gdy staniesz się świadom innych, zrozumiesz bezsens monologu Ludzie spieszą się w rzekach czasu bez zawartości, dzieci rozrabiają w zawartościach bez …