Currently browsing

Czerwiec 12, 2016

Osąd

Osąd

… Niech nikt nikogo nie osądza. Osąd bez powodu oddala cię od współczłowieka, od samego siebie i od każdego Stworzenia. …